נשיא המדינה בעבר | מנשיאי המדינה | מנשיאי ישראל תשבץ | מנשיאי מדינת ישראל בעבר

  צלבית

מנשיאי המדינה

מנשיאי המדינה פתרון תשבץ ותשבץ

אנחנו כאן כדי לעזור החידון שלך, תחרות, פאזל תשבץ, יש לנו טונות על תוכן הקשורים לשאילתה שלך של תשבץ ופאזל וכו ‘.
אם אתה מוכן ללכת על אתגר נסיעה של פאזל וcrrosword אז זה המקום בשבילך או שאנחנו יכולים לומר החיפוש שלך הוא כאן.
יש לנו מספר אינסופי של תמיסת קרואזלים ופתרון חידה בשבילך מלקיחת מסד נתונים של מסד הנתונים מורדו. בנוסף, עדכנו מדי יום את הספרייה שלנו עבורכם עבור תוכן טרי ואתגר חדש מדי יום. רק בשבילך אנחנו מארגנים לך את כל הנשמה באופן שיטתי כמו בסדר אלפביתי ומספרים של מילים.


נשיא המדינה בעבר | מנשיאי המדינה | מנשיאי ישראל תשבץ | מנשיאי מדינת ישראל בעבר

פתרון חץ מוצלב. כל התשובות הן ללא תשלום. “אלה | תגובות הנשיאים להגדרת נשיא אותה מדינה | מנשיאי המדינה הזאת, תשבץ| “מנשיאים, רשימת הנשיאים.
ראשית, נציין כי תפקידה של המדינה הנשירה הוא סמלי וייצוגי, ואכן משקף את אחדות העם. בשנת 1998 נבחר הנשיא לכהונה בת חמש שנים עם אופציה להארכה של חמש שנים. עם זאת, הנשירה נבחרה לתקופה של שבע שנים בעקבות שינוי החוק. שכרו של הנשיא הוא יותר מ-50.0 ש”ח לחודש (!) ופנסיה של 70% מהשכר מיום הרומן שלו, ולמשך שארית חייו.
תשובה להלן…

תשובה 3 אותיות: פרס, קצב, שזר

תשובה 4 אותיות: נבון (הנשיא החמישי של מדינת ישראל), קציר (הנשיא הרביעי של ישראל)

תשובה 5 אותיות: בן צבי (נשיאה השני של מדינת ישראל), הרצוג (מנשיאי המדינה)

תשובה 6 אותיות: וייצמן, ריבלין (נשיא המדינה המכהן)

תשובה 2 מילים ומעלה: אפרים קציר (מנשיאי ישראל), זלמן שזר (נשיאה השלישי של מדינת ישראל), חיים הרצוג, חיים וייצמן, יצחק בן צבי (הנשיא השני של מדינת ישראל), יצחק נבון, משה קצב, עזר וייצמן, ראובן ריבלין (נשיא מדינת ישראל), שמעון פרס


מקווה שאתה מוצא את הבעיה שלך נפתרה על ידי הודעה זו, אם אתה חושב שאתה לא יכול למצוא שאתה מתחת לפתרון אנא אל תעזור להגיב על הבעיה שלך ואחרים יש הזדמנות לפתור את הבעיה שלך או שאנחנו בוודאי יכולים לנקות את הבעיה שלך.
באתר פתרון תשבץ ופאזל, אתה מקבל את התשובה /פתרון שלך בלחיצה אחת אנא השתמש סרגל החיפוש כדי למצוא את השאלה שלך גם.

ראה עוד:

 פתרון תשבץ ותשבץ תשבץ קיבוץ בערבה

LEAVE A COMMENT