✅ מסכת במשנה | מסכת במשנה תשבץ – מורדו – פתרון תשחצים ותשבצים

By | September 26, 2021

מסכת במשנה

פתרון תשבץ ותשבץ תשבץ מסכת במשנה

אנחנו כאן כדי לעזור החידון שלך, תחרות, פאזל תשבץ, יש לנו טונות על תוכן הקשורים לשאילתה שלך של תשבץ ופאזל וכו ‘.
אם אתה מוכן ללכת על אתגר נסיעה של פאזל וcrrosword אז זה המקום בשבילך או שאנחנו יכולים לומר החיפוש שלך הוא כאן.
יש לנו מספר אינסופי של תמיסת קרואזלים ופתרון חידה בשבילך מלקיחת מסד נתונים של מסד הנתונים מורדו. בנוסף, עדכנו מדי יום את הספרייה שלנו עבורכם עבור תוכן טרי ואתגר חדש מדי יום. רק בשבילך אנחנו מארגנים לך את כל הנשמה באופן שיטתי כמו בסדר אלפביתי ומספרים של מילים.


מסכת במשנה | מסכת במשנה תשבץ

פתרון תשחצים. כל התשובות בחינם.
התשובות להגדרה “מסכת במשנה” הן:
תשובה למטה.

 

תשובה 2 אותיות:
תשובה 3 אותיות: חלה, פאה (מסכת בסדר זרעים/מסכת בסדר זרעים שבמשנה), פרה, שבת
תשובה 4 אותיות: אבות, ביצה (מסכת בסדר מועד), גטין, דמאי, זבים, יומא, כלים, מכות, נזיר (מסכת בסדר נשים), נידה (מסכת בסדר טהרות שבמשנה), סוטה, סוכה, ערלה, פיאה, תמיד
תשובה 5 אותיות: אהלות, ברכות, גיטין, זבחים (מסכת בסדר קדשים / המסכת הראשונה בסדר קודשים), חגיגה, חולין, טהרות, יבמות, ידיים, מגילה, מנחות, נגעים, נדרים (מסכת השבועות במשנה / מסכת בסדר נשים), עדיות, עקצים (עוקצים), עקצין (עוקצין) ערכין, פסחים, קינים, שקלים, תענית
תשובה 6 אותיות: בבא קמא, בכורות, השנה, כלאיים, כריתות, כתובות, מעשרות, עוקצים (עקצים), עוקצין (עקצין), שביעית, תרומות
תשובה 7 אותיות: בבא בתרא, ביכורים, טבול יום, מועד קטן, מכשירין, מעשר שני, סנהדרין
תשובה (מיוחד מ-8 אותיות): בבא בתרא, בבא מציעא, בבא קמא (מסכת בסדר נזיקין), טבול יום, מועד קטן, מסכת נזיקין, מעשר שני, עבודה זרה, ראש שבועות


מקווה שאתה מוצא את הבעיה שלך נפתרה על ידי הודעה זו, אם אתה חושב שאתה לא יכול למצוא שאתה מתחת לפתרון אנא אל תעזור להגיב על הבעיה שלך ואחרים יש הזדמנות לפתור את הבעיה שלך או שאנחנו בוודאי יכולים לנקות את הבעיה שלך.
באתר פתרון תשבץ ופאזל, אתה מקבל את התשובה /פתרון שלך בלחיצה אחת אנא השתמש סרגל החיפוש כדי למצוא את השאלה שלך גם.

ראה עוד:

עיר בספרד פתרון תשבץ ותשבץ תשבץ

להקה ישראלית בעבר פתרון תשבץ ותשבץ תשבץ

פתרון תשבץ ותשבץ תשבץ מלחין צרפתי תשחץ

Leave a Reply

Your email address will not be published.