Author Archives: admin

משפחה של נגיפים הגורמת למחלות, שלבקת בעברית

מורדו פתרון תשחצים ותשבצים – כי ידע לא קונים בכסף.הפעם קבלנו את ההגדרה משפחה של נגיפים הגורמת למחלות, שלבקת בעברית. בכמה צעדים פשוטים נמצא את הפתרון המבוקש. הביטוי “משפחה של נגיפים הגורמת למחלות, שלבקת בעברית” יכול להופיע במדור התשחצים בעיתונים היומיים, בשבועונים, בירחונים, בחוברות תשבצים או במגזינים השונים. לרשותכם ייסדנו את מילון התשבצים – מורדו,… Read More »

תוארו של הגא בחצר אחשורוש

מורדו פתרון תשחצים ותשבצים – כי ידע לא קונים בכסף.הפעם קבלנו את ההגדרה תוארו של הגא בחצר אחשורוש. בכמה צעדים פשוטים נמצא את הפתרון המבוקש. הביטוי “תוארו של הגא בחצר אחשורוש” יכול להופיע במדור התשחצים בעיתונים היומיים, בשבועונים, בירחונים, בחוברות תשבצים או במגזינים השונים. לרשותכם ייסדנו את מילון התשבצים – מורדו, שיסייע לכם לפתור את… Read More »

חומר אורגני מוצק הנוצר בתהליך טיהור שפכים

מורדו פתרון תשחצים ותשבצים – כי ידע לא קונים בכסף.הפעם קבלנו את ההגדרה חומר אורגני מוצק הנוצר בתהליך טיהור שפכים. בכמה צעדים פשוטים נמצא את הפתרון המבוקש. הביטוי “חומר אורגני מוצק הנוצר בתהליך טיהור שפכים” יכול להופיע במדור התשחצים בעיתונים היומיים, בשבועונים, בירחונים, בחוברות תשבצים או במגזינים השונים. לרשותכם ייסדנו את מילון התשבצים – מורדו,… Read More »

ניתלו על אותו עץ שנתלה עליו אביהם

מורדו פתרון תשחצים ותשבצים – כי ידע לא קונים בכסף.הפעם קבלנו את ההגדרה ניתלו על אותו עץ שנתלה עליו אביהם. בכמה צעדים פשוטים נמצא את הפתרון המבוקש. הביטוי “ניתלו על אותו עץ שנתלה עליו אביהם” יכול להופיע במדור התשחצים בעיתונים היומיים, בשבועונים, בירחונים, בחוברות תשבצים או במגזינים השונים. לרשותכם ייסדנו את מילון התשבצים – מורדו,… Read More »

אחד המרגלים ששלח משה לתור את הארץ

מורדו פתרון תשחצים ותשבצים – כי ידע לא קונים בכסף.הפעם קבלנו את ההגדרה אחד המרגלים ששלח משה לתור את הארץ. בכמה צעדים פשוטים נמצא את הפתרון המבוקש. הביטוי “אחד המרגלים ששלח משה לתור את הארץ” יכול להופיע במדור התשחצים בעיתונים היומיים, בשבועונים, בירחונים, בחוברות תשבצים או במגזינים השונים. לרשותכם ייסדנו את מילון התשבצים – מורדו,… Read More »

כוונה | כוונה תשבץ | כוונה מילון

מורדו פתרון תשחצים ותשבצים – כי ידע לא קונים בכסף.הפעם קבלנו את ההגדרה כוונה. בכמה צעדים פשוטים נמצא את הפתרון המבוקש. הביטוי “כוונה” יכול להופיע במדור התשחצים בעיתונים היומיים, בשבועונים, בירחונים, בחוברות תשבצים או במגזינים השונים. לרשותכם ייסדנו את מילון התשבצים – מורדו, שיסייע לכם לפתור את התשחץ במהירות ובקלות. ראשית, נסתכל על ההגדרה כוונה בתשחץ,… Read More »

יעד, תכלית | יעד, תכלית תשבץ

מורדו פתרון תשחצים ותשבצים – כי ידע לא קונים בכסף.הפעם קבלנו את ההגדרה יעד, תכלית. בכמה צעדים פשוטים נמצא את הפתרון המבוקש. הביטוי “יעד, תכלית” יכול להופיע במדור התשחצים בעיתונים היומיים, בשבועונים, בירחונים, בחוברות תשבצים או במגזינים השונים. לרשותכם ייסדנו את מילון התשבצים – מורדו, שיסייע לכם לפתור את התשחץ במהירות ובקלות. ראשית, נסתכל על ההגדרה… Read More »

מדגש | מדגש תשבץ | מדגש מילון

מורדו פתרון תשחצים ותשבצים – כי ידע לא קונים בכסף.הפעם קבלנו את ההגדרה מדגש. בכמה צעדים פשוטים נמצא את הפתרון המבוקש. הביטוי “מדגש” יכול להופיע במדור התשחצים בעיתונים היומיים, בשבועונים, בירחונים, בחוברות תשבצים או במגזינים השונים. לרשותכם ייסדנו את מילון התשבצים – מורדו, שיסייע לכם לפתור את התשחץ במהירות ובקלות. ראשית, נסתכל על ההגדרה מדגש בתשחץ,… Read More »

יעד, תכלית | תכלית, יעד תשחץ

מורדו פתרון תשחצים ותשבצים – כי ידע לא קונים בכסף.הפעם קבלנו את ההגדרה תכלית, יעד. בכמה צעדים פשוטים נמצא את הפתרון המבוקש. הביטוי “יעד, תכלית” יכול להופיע במדור התשחצים בעיתונים היומיים, בשבועונים, בירחונים, בחוברות תשבצים או במגזינים השונים. לרשותכם ייסדנו את מילון התשבצים – מורדו, שיסייע לכם לפתור את התשחץ במהירות ובקלות. ראשית, נסתכל על ההגדרה… Read More »

מרקר | מרקר מילון | מרקר תשחץ

מורדו פתרון תשחצים ותשבצים – כי ידע לא קונים בכסף.הפעם קבלנו את ההגדרה מרקר. בכמה צעדים פשוטים נמצא את הפתרון המבוקש. הביטוי “מרקר” יכול להופיע במדור התשחצים בעיתונים היומיים, בשבועונים, בירחונים, בחוברות תשבצים או במגזינים השונים. לרשותכם ייסדנו את מילון התשבצים – מורדו, שיסייע לכם לפתור את התשחץ במהירות ובקלות. ראשית, נסתכל על ההגדרה מרקר בתשבץ,… Read More »

סוג של ריקוד דרום אמריקאי | מן ריקוד דרום אמריקאי תשחץ

מורדו פתרון תשחצים ותשבצים – כי ידע לא קונים בכסף.הפעם קבלנו את ההגדרה ריקוד דרום אמריקאי. בכמה צעדים פשוטים נמצא את הפתרון המבוקש. הביטוי “סוג של ריקוד דרום אמריקאי” יכול להופיע במדור התשחצים בעיתונים היומיים, בשבועונים, בירחונים, בחוברות תשבצים או במגזינים השונים. לרשותכם ייסדנו את מילון התשבצים – מורדו, שיסייע לכם לפתור את התשחץ במהירות… Read More »

מושב שסופח לרמת גן | מושב שסופח לרמת-גן תשבץ

מורדו פתרון תשחצים ותשבצים – כי ידע לא קונים בכסף.הפעם קבלנו את ההגדרה מושב שסופח לרמת-גן. בכמה צעדים פשוטים נמצא את הפתרון המבוקש. הביטוי “ההההה” יכול להופיע במדור התשחצים בעיתונים היומיים, בשבועונים, בירחונים, בחוברות תשבצים או במגזינים השונים. לרשותכם ייסדנו את מילון התשבצים – מורדו, שיסייע לכם לפתור את התשחץ במהירות ובקלות. ראשית, נסתכל על ההגדרה… Read More »